• HISTORIA SZKOŁY

                     Historia szkoły w Żelistrzewie sięga roku 1837, w którym to powstał pierwszy budynek szkoły.   Na stronie tej możesz zapoznać się z naszą historią. Ponieważ niniejsze opracowanie obejmujące lata 1837-2018 powstało  na podstawie istniejących kronik szkolnych, są w nim pewne puste miejsca wynikające z braku materiałów źródłowych. Drogi internauto, jeżeli jesteś byłym uczniem, pracownikiem naszej szkoły, dysponujesz ciekawymi materiałami dotyczącymi szkoły, które twoim zdaniem powinny się znaleźć na tych stronach, serdecznie zapraszamy Cię do kontaktu z nami.

     Życzymy udanej lektury!

     RYS HISTORYCZNY Z KRONIKI DZIEJÓW NASZEJ SZKOŁY

     Jesień 1837r.– zakończenie budowy i założenie szkoły w Żelistrzewie z powodu przepełnienia szkoły w Smolnie, do której należało Żelistrzewo. Pierwszym nauczycielem (stażystą) zostaje ewangelik Totzkie.

     Wielkanoc 1838r.– w wyniku protestów tutejszej katolickiej ludności nowym nauczycielem zostaje katolik Lange, który pełnił tę funkcję do 1887 roku.
     4 kwietnia 1923r.– przekształcenie szkoły jednoklasowej na dwuklasową.
     1925r. – kierownikiem placówki zostaje dotychczasowy drugi nauczyciel Brunon Kupferschmidt, który pełnił tę funkcję aż do swojej tragicznej śmierci w Piaśnicy z rąk okupantów hitlerowskich w 1939 roku.
     1939-1945r. – pomimo wojny szkoła kontynuuje działalność edukacyjną
     1961r.– przyjęcie do użytku nowej szkoły (dzisiejszej starej szkoły), którą wybudowano w ramach akcji 1000 szkół na Tysiąclecie Państwa.
     1 stycznia 1973r. – następuje dalszy rozwój organizacyjny naszej szkoły poprzez mianowanie jej szkołą gminną i powołanie pierwszego dyrektora w osobie Stanisława Szopy.
     21 sierpnia 1976r.– oddanie do użytku budynku nowej szkoły, przewidywanej jako zbiorcza szkoła gminna.
     20 września 1986r.– odbywa się uroczystość nadania Szkole Podstawowej imienia Jana III Sobieskiego połączona z przekazaniem szkole sztandaru.
     14 października 1987r.– obchodzimy 150 rocznicę powstania szkoły oraz 25-lecie Spółdzielni Uczniowskiej.
     4 maja 1990r.– uroczyste poświęcenie i zawieszenie w klasach krzyży dokonane przez księdza proboszcza Zbigniewa Kulwikowskiego.
     10 marca 1999r. – otwarcie w naszej szkole pierwszej w Gminie Puck pracowni komputerowej zrealizowane w ramach ogólnopolskiego projektu „Internet w każdej gminie”.
     15 listopada 1999r.– pod adresem internetowym http://zszelistrzewo.republika.pl rusza pierwsza w gminie strona szkolna, na której znaleźć można informacje na temat naszej szkoły, Żelistrzewa oraz Jana III Sobieskiego.
     1 września 1999r.– powołanie do życia w wyniku reformy systemu oświaty przeprowadzonej przez Rząd RP kierowany przez Jerzego Buzka Zespołu Szkół w Żelistrzewie w skład którego weszły Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego oraz Gimnazjum, kierowane przez dotychczasowego dyrektora Zbigniewa Anisimowicza.
     30 marca 2001r.– odsłonięcie w holu szkoły tablicy upamiętniającej pisarza kaszubskiego i byłego nauczyciela naszej szkoły Jana Drzeżdżona.
     3 listopada 2004r.– odsłonięcie tablicy pamiątkowej ufundowanej przez mieszkańców Żelistrzewa w 65 rocznicę zamordowania przez faszystów wieloletniego nauczyciela i kierownika szkoły Brunona Kupferschmidta.
     28 września 2006r. – nadanie Gimnazjum w Żelistrzewie zaszczytnego imienia Jana III Sobieskiego dzięki inicjatywie dyrektora szkoły Jolanty Bieszke.

     01 września 2018r. - powołanie do życia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa i Przedszkole.

      

      

     NASZĄ SZKOŁĄ KIEROWALI
      

     Nazwisko i imię

     Czas pełnienia funkcji

     Pełniona funkcja

     Totzke

     1837r.-1838 r.

     nauczyciel szkoły jednoklasowej

     Lange

     1838r.-1887r.

     nauczyciel szkoły jednoklasowej

     Klein

     1887r.-1922r.

     nauczyciel szkoły jednoklasowej

     Tarnowski Szczepan

     1922r.-1925r.

     kierownik szkoły dwuklasowej

     Kupferschmidt Brunon

     1925r.-1939r.

     kierownik szkoły dwuklasowej

     Szyca Otylia

     1939r.-1945r.

     kierownik szkoły dwuklasowej

     Błaszkowski Jerzy

     1945r.-1950r.

     kierownik szkoły podstawowej

     Gryszkiewicz Zbigniew

     1950r.-1952r.

     kierownik szkoły podstawowej

     Mucha Antoni

     1971r.-1973r.

     kierownik szkoły podstawowej

     Szopa Stanisław

     1973r.-1974r.

     dyrektor Szkoły Podstawowej

     Muza Waldemar

     1974r.-1979r.

     dyrektor Szkoły Podstawowej

     Grzywacz Kazimierz

     1979r.-1991r.

     dyrektor Szkoły Podstawowej

     Anisimowicz Zbigniew

     1991r.-1999r.

     1999r.-2003r.

     dyrektor Szkoły Podstawowej

     dyrektor Zespołu Szkół

     Bieszke Jolanta

     2003r.-2017r.

     2017r.- 2018r.

     od 2018r.

     dyrektor Zespołu Szkół

     dyrektor Szkoły Podstawowej

     dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego

      

     Historia_szkoly..pdf

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Żelistrzewie
   • sekretariat@zspzelistrzewo.pl
   • 58 673 86 18
   • 84-100 Żelistrzewo ul. Szkolna1
   • dyrektor@zspzelistrzewo.pl
 • Galeria zdjęć

  • Nauczanie zdalne klasy I-III
  • ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE- WIRUSY
  • DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU
  • KONKURS RECYTATORSKI DLA KLAS 1-3
  • PASOWANIE NA CZYTELNIKA
  • Profilaktyka zdrowotna
  • ZAJĘCIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ
  • ZAJĘCIA W ŚWIETLICY
  • PODSUMOWANIE PIERWSZEGO PÓŁROCZA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 W KLASACH IV-VIII