•  

     RADA RODZICÓW

     Bardzo ważną rolę dla sprawnego funkcjonowania szkoły pełni Rada Rodziców. Aktywnie wspiera szkołę w realizowaniu jej funkcji opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej. Uczestniczy w ważnych zadaniach i wielu przedsięwzięciach organizacyjnych w naszej szkole.

      

      PREZYDIUM RADY RODZICÓW

     na rok szkolny 2019/2020

      Przewodnicząca Rady Rodziców Anna Labuda
      Wiceprzewodniczący  Małgorzata Gojke
      Wiceprzewodniczący  Karolina Baranowska
      Skarbnik  Aleksandra Hallmann
      Sekretarz  Wiesława Semmerling
      Członek  Lucyna Dalecka
      Członek  Edyta Formella
      Członek  Weronika Gojke
      Członek  Ewelina Mislisz
      Członek Katarzyna Pietruszkiewicz
      Członek  Brygida Krzebietke
      Członek  Ewa Skwiercz

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Żelistrzewie
   • sekretariat@zspzelistrzewo.pl
   • 58 673 86 18
   • 84-100 Żelistrzewo ul. Szkolna1
   • dyrektor@zspzelistrzewo.pl
 • Galeria zdjęć

  • Nauczanie zdalne klasy I-III
  • ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE- WIRUSY
  • DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU
  • KONKURS RECYTATORSKI DLA KLAS 1-3
  • PASOWANIE NA CZYTELNIKA
  • Profilaktyka zdrowotna
  • ZAJĘCIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ
  • ZAJĘCIA W ŚWIETLICY
  • PODSUMOWANIE PIERWSZEGO PÓŁROCZA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 W KLASACH IV-VIII